Kom godt i gang

Besøg den kliniske tandtekniker, når du har behov for tandbehandling. Det gælder:

  • Hvis du har alle dine blivende tænder, men er i tvivl om, hvorvidt de kan blive ved med at holde.
  • Hvis du mangler en eller flere af dine blivende tænder.
  • Hvis du har en del- eller helprotese, som skal fornyes.
  • Hvis du en tandprotese, som er gået i stykker.
  • Hvis du skal have en rensning af tandprotesen.
  • Hvis du skal have hjælp til at søge tilskud fra kommunen.
  • Hvis du skal have hjælp til at finansiere tandbehandling.
  • Hvis du har spørgsmål eller andre proteseproblemer.

Hvis du vælger at få lavet en ny tandprotese, vil Klinisk Tandtekniker Lene Søllingvraa hjælpe dig gennem hele forløbet. Det er individuelt, hvordan de forskellige behandlinger gribes an.

Man kan vælge at tage aftryk af gummerne for at kunne lave en registrering af ”biddet”. Derefter prøves opstillingen og protesen færdiggøres.

Man kan lave det, vi kalder en ”kopiprotese”. Arbejdsgangen er her, at man laver en fuldstændig kopi af den gamle protese, som så bruges som skabelon i forbindelse med prøvning af tandopstillingen. Ved den sidste prøve tages et aftryk af selve tandopstillingen, hvorefter protesen laves færdig.

Har man ikke særlig meget gumme tilbage i undermunden, kan det være fordelagtigt at få blød underforing i underprotesen.

Protesen kan også sidde fast ved hjælp af tryklåse ! læs mere her

Har du nogle tænder, der skal trækkes ud ? læs mere her


Logo - Tandtekniker Lene Søllingvraa

Tandtekniker Lene Søllingvraa


Programmeret og hosted af nordicweb